جانشین فرمانده نیروی انتظامی مطرح کرد

دستور ویژه فرمانده ناجا برای پیگیری حادثه اسیدپاشی

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس با افرادی که بخواهند امنیت و آسایش مردم را مختل کرده و سبب التهاب در جامعه شوند برخورد قانونی خواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات