مصباحی‌مقدم خبر داد:

سه شنبه آینده؛ احتمال بررسی جانشینی آیت‌الله مهدوی کنی در جامعه روحانیت مبارز

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز از احتمال بررسی جانشینی آیت‌الله مهدوی کنی در جلسه سه شنبه هفته آینده این جامعه خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات