پس از مرخص شدن از بیمارستان

رضا ایران‌منش: با هادی نوروزی در یک اتاق بودیم

بازیگر و جانباز شیمیایی – که هفته گذشته به علت حمله قلبی در بیمارستان بستری شد، 13 مهرماه از بیمارستان مرخص شد و هم اینک در منزلش همچنان تحت مراقبت است.

گفتگو با حاج رضا اکبری

جانباز شیمیایی ای که قطعه ای از نفسش در جبهه جا ماند

پسرش گفت: نفس کشیدن به شماره ی پدرم هزاران خاطره و حرف های ناگفته از دفاع را برایمان بازگو می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات