از کلام رزمنده اصفهانی:

حرف همراه با عمل بهشتی او را بهشتی کرد

اکبر ربانی جانباز 60 درصد اصفهانی گفت: مظلومیتی که در نگاه شهید دکتر بهشتی دیدم، 34 سال است، خاطره جاودان ذهنم شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات