جانباز 70 درصد حسن آبادی:

دستی که در کربلای ایران جا ماند/ نبود وسایل توانبخشی مشکل جانبازان مناطق محروم

حسینعلی شفیعی از جانبازان 70 درصد حسن آبادی بر داشتن بصیرت و دشمن شناسی نسل جوان تاکید داشت.

جانباز حسن آبادی در گفتگو با اصفهان شرق:

رمز شب تمرین گردان در جیب من جا ماند

حسینعلی شفیعی از جانبازان حسن آباد گفت: در یکی از شب ها زمانی که برای تمرین گردان به کوههای کردستان رفتیم، طرح رمز شب در بین سربازان خاطره ای را برای ما ساخت که هیچ گاه فراموش نمی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات