اعزام نخستین کاروان ویژه جانبازان قطع نخاع به حج تمتع

مدیرکل فرهنگی وهنری بنیاد شهید وامور ایثارگران، از اعزام نخستین کاروان ویژه جانبازان قطع نخاع به مدینه منوره در هجدهم شهریور ماه خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات