جانبازي كه با 90 ماه اسارت مدافع حرم شد

جنگ و جهاد با زندگي نصرالله اكبرزاده گره خورده است. او كه از آزادگان و جانبازان دوران دفاع مقدس است امروز به عنوان يك نيروي رزمنده مدافع حرم، راه سال‌هاي جواني‌اش را ادامه مي‌دهد. اكبرزاده كه فرزند شهيد هم هست با تحمل90 ماه و 13 روز اسارت، افتخار 50 درصد جانبازي را هم دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات