بعد از توقفی چند ساله،

مسابقات جام نوروز در شهر هرند از سر گرفته می شود

کبیریان ریئس هیات فوتبال بخش جلگه گفت: با برگزاری مسابقات جام نوروز در شهر هرند دوباره شور و نشاط سالهای دور را در هرند برپا می کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات