از تکلیف تا جام علمی همه در یک گالری

جام علمی پروفسور حسابی در آستانه تکلیف دانش آموزان تودشکی/ عکس

جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه شهید مردانی تودشک و افتتاحیه جام علمی پروفسور حسابی(طرح علمی ابتکاری آموزشگاه جهت پیشرفت علمی دانش آموزان)برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات