در شهر نصرآباد جرقویه سفلی:

دهمین دوره مسابقات فوتبال جام شهید اسماعیلی برگزار شد

مراسم افتتاحیه دهمین دوره مسابقات فوتبال پایگاه مقاومت بسیج شهید صدوقی شهر نصرآباد، تحت عنوان جام شهید اسماعیلی، برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات