شبکه هایی با محصولات کم‌تنوع

تلویزیون در محاصره سریال‌های تکراری/ همه «آی فیلم» شده‌اند

این روزها مخاطبان تلویزیون شاهد پخش سریال های تکراری از شبکه هایی هستند که ماموریت آنها پخش مجموعه های قدیمی نیست و این وظیفه را قرار بود شبکه «آی فیلم» انجام دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات