در مسیر جام جهانی/۳

جدال فوق هیجانی اسپانیا و هلند

حضور تیم‌های اول و هشتم و دوازدهم فوتبال دنیا در این گروه نویدبخش نمایش بازی‌های پرگل و پر طراوتی خواهد بود.از طرف دیگر حضور قهرمان و نایب قهرمان دوره قبل در گروه B به جذابیت‌های این گروه خواهد افزود.

سربازان وطن؛ در جام جهانی آبروی ایران را بخرید

آیا می توانیم باورکنیم کشوری که سنگین ترین پاداش ها را در میان تیم های حاضر در جام جهانی، برای صعود تیم ملی اش به جام جهانی در نظر گرفته است، امکان تامین هزینه البسه با کیفیت را نداشته باشد.

سربازان وطن؛ در جام جهانی آبروی ایران را بخرید

آیا می توانیم باورکنیم کشوری که سنگین ترین پاداش ها را در میان تیم های حاضر در جام جهانی، برای صعود تیم ملی اش به جام جهانی در نظر گرفته است، امکان تامین هزینه البسه با کیفیت را نداشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات