به همت شهرداری محمدآباد؛

از جامعه پزشکی شهر محمدآباد تجلیل شد

با حضور مسئولان شهر محمد آباد از جامعه پزشکی شهر محمدآباد تجلیل شد.

آخرین اخبار

تبلیغات