نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد

ارائه آموزش‌های کاربردی توسط اتاق بازرگانی در سال 96/رکود، مشکل اصلی جامعه صنعت و تولید

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برای سال جاری، افزایش آموزش‌های تخصصی در دستور کار اتاق است، در همین راستا مرکز آموزش اتاق بازرگانی به فعالیت خواهد پرداخت.

آخرین اخبار

تبلیغات