مسؤول سازمان بسیج دانشجویی کشور:

دشمن به دنبال کاهش اعتماد مردم به نظام است/ مسؤولی که باعث ناامیدی مردم شود در پازل دشمن بازی می‌کند

مسؤول سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: هر مسؤولی که با غیر شفاف عمل کردن رفتار مدیریتی خود باعث ناامیدی مردم از نظام اسلامی ایران شود خواسته یا ناخواسته در پازل دشمن بازی می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات