حضور بانوان طلبه ایرانی در امریکا

«زنان در ایران دارای، تحصیلات، شخصیت، آزادی و عشق هستند و زمانی که بحث از دانش و تقوا شود هیچ محدودیتی برای زنان در ایران وجود ندارد و حتی می توانند از مردان هم…

آخرین اخبار

تبلیغات