زمان ثبت نام برای جاماندگان یارانه معیشتی اعلام شد

سخنگوی ستاد طرح شناسایی مشمولان حمایت معیشتی، زمان ثبت نام جاماندگان دریافت یارانه معیشتی را اعلام کرد.

گزارش/

بررسی حساب بانکی جاماندگان یارانه معیشتی

متقاضیان دریافت یارانه معیشتی چگونه باید به دولت اجازه بررسی گردش حساب خود را دهند؟

آخرین اخبار

تبلیغات