زمان ثبت نام جاماندگان بسته معیشتی تمدید نمی‌شود

تاریخ ثبت نام جاماندگان بسته معیشتی دولت بعد از ۳۰ دی ماه تمدید نمی‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات