صحنه ای از عشق و ارادت به سالار شهیدان در اربعین حسینی؛

پیاده روی جانباز ۷۰ درصد حسن آبادی در مسیر عشق/ تصاویر

جانباز ۷۰ درصد حسن آبادی جامانده از پیاده روی مسیر عشق که توفیق زیارت سالار شهیدان نصیبش نشده با پیاده روی بار دیگر صحنه ای از عشق و ارادت خود را به خاندان اهل بیت به تصویر کشاند.

آخرین اخبار

تبلیغات