همسر “ریچارد فرای” جاسوس بودن وی را تایید کرد

همسر ریچارد فرای جاسوس بودن وی برای آمریکا را تایید کرد و گفت که فعالیت های جاسوسی وی علیه آلمان نازی بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات