جاسوسی NSA به آسانی جست و جو در گوگل

جاسوسی های سازمان امنیت ملی امریکا قوانین و خط قرمز های زیادی را شکسته و هر روز اطلاعات بیشتری ازین قبیل به گوش میرسد و این تجاوز نه فقط در سطح جهانی بلکه در داخل مرز های امریکا منتقدان بسیاری پیدا کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات