کارشناس سازمان اطلاعات سپاه تشریح کرد

جزئیات فعالیت و دستگیری عوامل نفوذی در رسانه‌های کشور/ آلودگی برخی از نشریات داخلی

یکی از کارشناسان اطلاعات سپاه، بازداشت برخی عوامل نفوذی در رسانه های داخلی را حاصل 2 سال کار مستقیم بر روی اعضای این شبکه عنوان کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات