معاون آب منطقه‌ای اصفهان:

زاینده‌رود در ایام نوروز جاری است

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: اینکه زاینده‌رود در ایام نوروز جاری نباشد واقعاً ناراحت کننده است، با این وجود سعی داریم همانند چند ماه گذشته هرچند به مقدار کم آب در رودخانه جاری باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات