رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

جریان دوباره آب زاینده‌رود در بهمن ماه هنوز قطعی نیست

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: با توجه به شرایط در پیش‌رو و وضعیت جریان آب در رودخانه زاینده‌رود، مشخص نیست که جریان آب در بستر این رودخانه، بهمن صورت گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات