محمدرضایی مطرح کرد:

زنده بودن زاینده‌رود تا زمان بازگشایی سد/احتمال بازگشایی در اسفندماه

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: تا زمان بازگشایی دوباره سد زاینده‌رود در نیمه اول یا دوم اسفند سهمیه آبی برای زنده بودن این رودخانه و جاری بودن سطحی آب در آن در نظر گرفته شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات