عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

دستور جاری شدن زاینده رود، عملی نمی‌شود/منابع آبی کافی برای جریان رودخانه نداریم

عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه دستور رئیس جمهور برای جاری شدن زاینده رود شعار و عملی نخواهد شد چرا که منابع آبی کافی برای جریان رودخانه وجود ندارد.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان

زمان جاری شدن آب در زاینده‌رود هنوز مشخص نیست

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: هنوز مشخص نیست که در چه روزی از اسفند امسال، آب در رودخانه زاینده‌رود جاری شود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان خبر داد:

تداوم حفر چاه‌ برای تامین آب شرب مردم اصفهان در تابستان ۹۴

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: برای رفع کمبود تأمین آب شرب مردم در تابستان ۹۴ حفر و تجهیز چاه ها در سطح استان همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان

آب زاینده‌رود اسفندماه امسال دوباره در اصفهان جاری می‎شود

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: با توجه به وضعیت خشکسالی و میزان بارش‌ها در استان، آب زاینده‌رود در نیمه نخست یا دوم اسفند امسال دوباره برای رفع مشکل کشاورزان اصفهان جاری می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات