معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان :

كرايه تاكسي و اتوبوس در سال جاري افزايش نمي يابد

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان با تاكيد بر اين كه كرايه تاكسي و اتوبوس در سال جاري افزايش نمي يابد اظهارداشت: در سال آينده سعي خواهيم كرد افزايش كرايه ها در حداقل ممكن باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات