درد دل‌های رفتگری که صداقت در چشمانش موج می‌زند

نگرانم صدای خش خش جارویم مردم را بیدار کند

حتی برای وظیفه‌ای هم که انجام می‌دهد از خدا عافیت می‌طلبد، می‌گوید نصف شب‌ها که خیابان را جارو می‌زند، نگران این است که مبادا صدای خش و خش جارو کسی را بیدار کند.

آخرین اخبار

تبلیغات