عید ورزنه بریم( محور غرب):

قلعه هزار ساله قورتان جاذبه ای در دل کویر/ تصاویر

وقتی وارد ورزنه می شوید به محور غرب می رسید و می توانید از قلعه قورتان جاذبه ای در دل کویر بخش بن رود کمال استفاده در زمینه گردشگری را ببرید.

چه کسی مسئول است:

ترک های گنبد امامزاده عبدالعزیز شاهتور را قبل از فروریختن دریابید/ تصاویر

امامزاده عبدالعزیز در دل شرق اصفهان واقع شده است و توجه مسئولان در ترمیم بنای گنبد ترک خورده را می طلبد.

گزارش تصویری:

تپه های ماسه ای ورزنه در یک نگاه/ تصاویر

تپه های ماسه ای ورزنه از جاذبه های متنوع کویر شرق اصفهان می باشد که نگاه زیبای طبیعت را در خود جا داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات