به مدت 2 روز؛

راهنمایان گردشگری 39 کشور در نصف جهان

راهنمایان گردشگری 39 کشور با عنوان کنوانسیون 2017 امروز تور گردشگری خود خود با دیدن اثار تاریخی اصفهان آغاز کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات