دست بسته اصفهان برای مشارکت در اقتصاد مقاومتی؛

اصفهان در بحران و مسوولان همچنان در خواب!

در حالی که اقتصاد مقاومتی در راس سیاست گذاری های مقام معظم رهبری برای بهبود وضعیت بحرانی اقتصاد در حال حاضر کشور است، بدون شک توجه به درآمدزایی در زمینه گردشگری، صنایع دستی و گردشگری زیرساختی برای اقتصاد مقاومتی است.

آخرین اخبار

تبلیغات