مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

روستاهای اصفهان آماده پذیرایی از گردشگران نوروزی می‌شوند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: برای نوروز ستاد هماهنگی خدمات سفر را در استان داریم که در شهرستان‌های دیگر این ستاد تشکیل می‌شود، ستاد هماهنگی خدمات سفر در ساماندهی مسافران بحث اطلاع‌رسانی روستاگردی هم جزو برنامه‌هایش است.

آخرین اخبار

تبلیغات