رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر خبر داد

افزایش 48 درصدی بازدید از جاذبه‌های گردشگری کشور

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفت: میزان بازدید از جاذبه‌های گردشگری کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 48 درصد افزایش یافته است.

آخرین اخبار

تبلیغات