کارایی تبلیغاتی زنان در رسانه ملی؟

اکنون و در آستانه تغییرات پراهمیت این رسانه، کاملا ضروری است تا نحوه اجرایی‌سازی راه‌بردهای کلان سیما در زمینه آگهی‌های بازرگانی مورد بازنگری جدی قرار گیرد و بیش از این اجازه داده نشود تا حریم عفت و حیای عمومی، مخدوش شود.

آخرین اخبار

تبلیغات