معاون میراث فرهنگی اصفهان:

رتبه اصفهان در جذب گردشگر نسبت به استانداردهای جهانی پایین است

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه عدم وجود زیرساخت‌های مناسب به ویژه در شهرستان‌های استان اصفهان یک مشکل است، گفت: رتبه اصفهان در جذب گردشگر نسبت به استانداردهای جهانی پایین است.

آخرین اخبار

تبلیغات