دیار نصف‌جهان، طبیعت کوهستانی و کویری را یکجا دارد

تکیه بر تخت‌گاه سلیمان نبی تا سفر به کویرِ «دور و نزدیک»

نصف‌جهان دنیایی هزار رنگ و دیدنی از تفرجگاه‌های بیابانی و کوهستانی است، از آبشاری که تخت سلیمان نبی را در دل خود جای داده تا کویری در دوردست‌ها که به فیلم «دور و نزدیک» جلوه بخشید.

آخرین اخبار

تبلیغات