مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری از پروژه جاده ای محمدآباد به نصرآباد تا پایان سال 93

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در صورت شرایط جوی مطلوب، مشکلی جهت تکمیل جاده ی محمدآباد به نصرآباد نخواهیم داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات