امام جمعه اصفهان:

زاینده‌رود با اعمال قانون و تقسیم درست آب ساماندهی شود

امام جمعه اصفهان گفت: زاینده رود باید با اعمال قانون و تقسیم درست آب از سوی دستگاه‌های متولی دولتی، ساماندهی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات