بعد از چند روز از حضور اعضای شورای شهر ورزنه در استانداری یزد

جاده ورزنه-ندوشن شاهرگی حیات بخش برای ورزنه خواهد بود

اعضاي شوراي اسلامي شهر ورزنه در سفر خود به یزد ارزیابی مطلوبی از این سفر داشته و پیگیری شورا را تا تکمیل پروژه ی جاده ورزنه-ندوشن مهم دانستند.

آخرین اخبار

تبلیغات