بخشدار بخش جلگه در گفتگو با خبرنگار اصفهان شرق:

احداث باند دوم جاده هرند به کوهپایه در آینده ی نزدیک/ زمینه ی عدالت اجتماعی و رفع محرومیت در بخش را فراهم کنیم

بخشدار بخش جلگه گفت: اجرای برنامه ها در اولویت بندی دقیق و کیفی نگری در انجام آن را مهم بشماریم.

شهردار شهر هرند در گفتگو با اصفهان شرق:

آهنگ امنیت با دو بانده کردن جاده هرند- کوهپایه در جاده مرگ بصدا درآمد

شهردار شهر هرند گفت: فاز اول زیر سازی دو بانده کردن جاده هرند- کوهپایه به طول 6 کیلومتر در حال اجراست و خواستار اختصاص اعتبارات لازم به منظور دو‌بانده شدن 12کیلومترباقی مانده این محور از سوی مسئولین می باشیم.

حمید شهبازی شهردارشهر هرند

شهردار جدید از اولویت کاری خود گفت

شهردارهرند به پیشینه ی شهراشاره وبیان کرد: با توجه به پیشینه ی زیاد شرق اصفهان خصوصا شهرهرند، متاسفانه این مکان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

آخرین اخبار

تبلیغات