اصفهان دومین استان پر ترافیک تلفن همراه در کشور است

مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: این استان پس از تهران دارای بیشترین ترافیک تماس های تلفن همراه در سطح کشور است.

آخرین اخبار

تبلیغات