صمیمانه با شهردار شهر عشایری نصرآباد؛

شمارش معکوس برای رفع خطر مسیر پرحادثه شهر آغاز شد/ کارگاه های مزاحم نصرآباد در مسیر قانونی

ثمریان شهردار شهر نصرآباد گفت: مردم شهر نصرآباد مستحق هر گونه خدمتی از سوی مسئولان هستد.

آخرین اخبار

تبلیغات