نماینده مردم اصفهان در مجلس:

ردیف بودجه ساخت بیمارستان ورزنه تصویب شد/ بحث بودجه شاه بیت غزل نمایندگی

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بیمارستان شهر ورزنه در ردیف بودجه و اعتبار قرار گرفت و در آینده ای نزدیک پیمانکار جهت شروع مراحل زمین را تحویل میگیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات