مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

جاده اصفهان – بهارستان ایمن‌سازی می‎شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با توجه به بار ترافیکی سنگین در مسیر اصفهان به شیراز جاده مرق ایمن سازی می‎شود.

آخرین اخبار

تبلیغات