انتظار تا کی:

طلسم جاده محمد آباد به نصرآباد به دست چه کسی شکسته خواهد شد؟

پنجمین سالی است که قرار است، کمتر از 4 کیلومتر جاده احداث شود، ولی متاسفانه اراده ای جدی برای اتمام این کار وجود ندارد؛

آخرین اخبار

تبلیغات