در راستای امنیت جاده ای:

آسفالت گرم مسیر پرخطر قمشان به شاهتور را پوشاند/ جاده نصرآباد همچنان در انتظار تدبیر اداره راه

در کنار رفع مشکلات جاده های شرق اصفهان و ایمن سازی آن، پايان زیر سازی و شروع آسفالت فاز یک محور روستای قمشان به دهستان شاهتور در حال انجام است.

آخرین اخبار

تبلیغات