چه کسی جوابگوست؟

باز هم حادثه در مسیر حسن آباد– ورزنه

گاهی اوقات گذشتن از کنار برخی حوادث به صحنه های دلخراشی منجر می شود که راهی جز تاسف در بر نخواهد داشت، پس قبل از حوادثی از این قبیل به فکر چاره باشید.

آخرین اخبار

تبلیغات