محمد حیدری مهرآبادی

وعده هایی که از سوی مسئولین در بخش بن رود عملی نشد

رییس شورای بخش بن رود گفت: اكثر پروژه هاي عمراني بخش بن رود در سال 92 نيمه تمام رها شد ولی مردم در تحقق حماسه سياسي و هم اقتصادي از مسوولين جلوترند و نمره آن ها بيست است.

آخرین اخبار

تبلیغات