در ضرورت تکمیل جاده ندوشن – ورزنه

وقتی توریست ها هم برای رفتن از یزد به اصفهان جاده باستانی ندوشن – ورزنه را ترجیح می دهند

تکمیل جاده نودوشن به ورزنه همت مسئولان را می طلبد تا بتوان آسان تر و با طی کردن زمان کم تر سفر کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات