ربیعی:

تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها از مجرای همکاری با همسایگان می‌گذرد

سخنگوی دولت گفت: تحریم‌ها به ما نشان داد که در مهمترین مسائل بین‌المللی و مقاومت‌های بزرگ تاب‌آوری ما باید از مجرای همکاری با همسایگان بگذرد.

آخرین اخبار

تبلیغات